Holmes Place Warszaw – litery 3D LED

litery 3D na elewacji Hotelu Marriott Warszawa
szerokie ujęcie litery 3D na elewacji Hotelu Marriott Warszawa