Zasady zwrotów i reklamacji

1. Zwroty

1.1 Brak Możliwości Zwrotu dla Produktów na Zamówienie – Produkty wykonane na specjalne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

1.2 Procedura Akceptacji Warunków – Przed finalizacją zakupu, klient musi zaakceptować nasze warunki dotyczące braku możliwości zwrotu produktów na zamówienie. – Klient otrzyma dokument do podpisu, potwierdzający akceptację powyższych warunków. Dokument ten musi być podpisany i odesłany do nas przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

1.3 Wyjątki – W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych lub niezgodności towaru z umową, klient ma prawo do reklamacji, zgodnie z punktem 2.

2. Reklamacje

2.1 Warunki Reklamacji – Reklamacje dotyczące wad produktów można składać w ciągu 2 lat od daty zakupu. – Wady wynikające z normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania, lub modyfikacji produktu nie podlegają reklamacji.

2.2 Procedura Reklamacji – Skontaktuj się z nami na adres email: [email protected] i podaj szczegóły dotyczące wady oraz numer zamówienia. – W razie potrzeby, zażądaj zdjęć lub innych dowodów wady.

2.3 Decyzja Reklamacyjna – Po otrzymaniu zgłoszenia, oceniamy reklamację i informujemy klienta o decyzji w ciągu 14 dni roboczych. – W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy, lub zostanie zwrócona cena zakupu.

3. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres email: [Twój email kontaktowy] lub telefonicznie: [email protected].

4. Akceptacja Warunków

Przed finalizacją zamówienia, klient musi podpisać dokument potwierdzający akceptację powyższych warunków dotyczących braku możliwości zwrotu produktów na zamówienie. Dokument ten jest dostępny poniżej.

Dokument Akceptacji Warunków Zwrotu

Ja, [Imię i Nazwisko Klienta], niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami zwrotów i reklamacji firmy Heliksa Sp.z o.o., w szczególności z faktem, że produkty wykonane na moje specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta. Podpisując ten dokument, akceptuję powyższe warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

_____________________________
Podpis klienta:

_____________________________
Data:

_____________________________
Numer zamówienia: